Home

Holberg Fondsforvaltning AS, Administrerende Direktør- Bergen

Location:
Contact:
Atle Bønes
 


Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000, og er en uavhengig, aktiv kapitalforvalter med base i Bergen. Gjennom våre fem aksje- og fire rentefond forvalter vi over 20 milliarder kroner. Viktigere er tilliten våre kunder har gitt oss. 26 dedikerte «Holbergere» arbeider hver dag med å forvalte denne.

Vår forretningside er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon. Dette vil vi oppnå gjennom høy kvalitet i alle ledd; forvaltning, kundepleie og administrasjon.

Holberggrafene er vår markedskommunikasjon, hvor vi setter et grafisk skråblikk på relevante tema.

Se www.holbergfondene.no for nærmere informasjon om selskapet.

 

Administrerende direktør har det strategiske og operative ansvaret for å lede virksomheten i henhold til de rammebetingelser og målsettinger som vedtas i selskapets styre.

 

Ny Administrerende direktør overtar et moderne og effektivt selskap med høy kompetanse, og skal jobbe målrettet med å utvikle vår posisjon som en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning.

 

Ansvarsområder:

 

• Organisere, lede og videreutvikle selskapet i tråd med selskapets strategiske plan

• Totalansvar for faglig standard, merkevaren «Holbergfondene» samt distribusjon av selskapets produkter

• Sørge for et sterkt, faglig kompetent og helhetstenkende team rundt seg

• Videreutvikle en målrettet prestasjonskultur i alle deler av virksomheten

• Motivere og mobilisere organisasjonen til å dra i samme retning – et kollektiv som skaper merverdi utover hvert enkelt individ

• Sikre fremtidsrettet utvikling av nye samarbeidspartnere og markedsplattformer, herunder digitale løsninger

• Sørge for at selskapet er en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker seg de beste i bransjen

• Løpende dialog med myndigheter, strategiske allianser og samarbeidspartnere

 

Relevant erfaring/kompetanse:

 

• Høyere relevant akademisk utdannelse

• Faglig tyngde og meget god forståelse/relevant erfaring fra kapitalforvaltning og/eller investormiljøer

• Ledererfaring, fortrinnsvis fra finansiell sektor

• Operativ erfaring fra prestasjonsledelse for å kunne forene, motivere og skape inspirasjon i neste fase for selskapet

• Forhandlingsvant fra et storkundemiljø

• Kompetanse og erfaring til å fronte/håndtere media

• Gjerne relevant internasjonal erfaring

 

Personlige egenskaper:

 

• Tør å sette ambisiøse overordnede mål basert på et kommersielt tankesett

• Brenner for en sterk prestasjonskultur, evner å motivere folk til å dra i samme retning

• Skaper tillit og positiv energi gjennom involvering, åpenhet og tydelig kommunikasjon

• En samlende, inkluderende og tydelig leder – som klarer å stå gjennom tøffe beslutninger under kompetitive markedsforhold både med hensyn til kunder og nødvendig kompetanse

• Sterk gjennomføringsevne

• Flink til å utvikle gode relasjoner internt og eksternt, gode kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr:

 

• En usedvanlig spennende topplederstilling i verdens vakreste by

• Et tydelig og langsiktig fokus – nye kapitler skal skrives i en allerede god historie

• Meget kompetente «holbergere» å prestere sammen med

• En operativ lederrolle med et godt utgangspunkt og et tydelig mandat for å skalere videre vekst

• Konkurransedyktige betingelser

• Gode muligheter for eierskap i selskapet

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Styreleder Per Magne Bårdsgjerde, telefon 907 60 809, eller til Atle Bønes, Bønes Virik AS, telefon 928 89 420. Om ønskelig kan henvendelser innledningsvis behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver.

 

Søknadsfrist 7.8.2018

  
ApplyContact Details